top of page

Arabština: 15 věcí, které o ní nejspíš nevíte

Aktualizováno: 19. 8. 2021Někomu může znít nezajímavě, jinému jako krásná zaklínadla. Vlastní úsudek si na arabštinu můžete udělat při našem jedinečném společném tripu po Jordánsku, ale také po Maroku, Alžírsku a dalších destinacích.


Arabština je pro nás Čechy coby semitský, afroasijský jazyk nesrozumitelná, o to zajímavější vám ale možná přijdou fakta, která jsme pro vás pro zajímavost vybrali.

 1. Spisovnou arabštinou mluví jen vzdělanci

 2. Čtení zprava doleva a další záludnosti

 3. Jen tři samohlásky

 4. Zapomeňte na slovesa být a mít

 5. Každý znak vypadá jinak podle polohy ve slově

 6. Více než 250 miliónů rodilých mluvčích

 7. Arabština jako úřední jazyk

 8. Dva časy, tři pády, tři čísla

 9. Slova vznikají třemi způsoby

 10. Vyjádřit lásku není jednoduché

 11. A co teprve velbloudi…

 12. I my používáme slova převzatá z arabštiny

 13. Ztraceno v překladu

 14. Hlásky, které se v jiných jazycích nepoužívají

 15. Jazyk, který zapisuje i ráz

Spisovnou arabštinou mluví jen vzdělanci

Arabština má několik vrstev a regionálních variant, které se od sebe často velmi liší. Maročan používá úplně jinou hovorovou arabštinu než například Libanonec a pokud oba budou mluvit tak jak jsou zvyklí, nebudou si ani rozumět. Naštěstí existuje moderní spisovná arabština (fusha), která vychází z Koránu a je zjednodušená. Té rozumí všichni, kdo vychodili alespoň základní školu. Fushou se také mluví v televizi a jsou v ní napsány noviny a knihy. Na ulici a při běžné komunikaci ale mluví spisovnou arabštinou v arabském světě snad jen vzdělanci. Z hovorových varaiant arabštiny překračuje hranice svého regionu hlavně egyptská arabština díky velkému množství telenovel, kde se "egyptština" vyskytuje. Tyhle seriály jsou totiž populární v celém arabském světě.

Čtení zprava doleva a další záludnosti

Pravděpodobně jste už zaznamenali, že arabské texty se čtou zprava doleva. Možná ale nevíte, že písmo nerozlišuje malá a velká písmena ani psací a tiskací sadu.


Jen tři samohlásky

Arabština má jen 3 samohlásky - a, i, u. V psaném textu ale zapisuje jen jejich dlouhé varianty. Takže když slovo obsahuje krátké samohlásky, musíte ho znát, abyste ho dobře přečetli.

Příklad: kniha se řekne kitáb. Dlouhé á se zapíše, ale krátké i nikoliv. Zápis slova tedy bude ktáb.


Zapomeňte na slovesa být a mít

Tohle většinu nových studentů arabštiny překvapí úplně nejvíc. Arabština se skutečně v přítomném čase obejde bez sloves být a mít.

U slovesa být je to jednoduché, prostě se vynechá a místo "Já jsem muzikant" řeknete pouze "Já muzikant".

Se slovesem mít je to o něco složitější. Arabština skutečnost, že něco máte, opíše většinou pomocí předložek s/se a u. Takže když chcete říct, že máte novou košili, tak řeknete "Se mnou nová košile" nebo to opíšete úplně a řeknete třeba "Já majitel nové košile"


Každý znak vypadá jinak podle polohy ve slově

Opravdu. Když se zadíváte na konkrétní znak na začátku, uprostřed nebo na konci slova, vždy bude vypadat jinak, tedy ne stejně jako u nás jednotlivá písmena.

Více než 250 miliónů rodilých mluvčích

Arabštinu ovládá více než 250 miliónů rodilých mluvčí, a to převážně na Blízkém východě a na severu Afriky. Jako liturgický jazyk ji používá více než miliarda osob! V Evropě zase přibývá lidí, kteří by se arabštinu chtěli učit. Arabština je tak na 4. místě ze všech jazyků podle počtu mluvčích za čínštinou, španělštinou a angličtinou.


Arabština jako úřední jazyk

Arabština je užívána jako úřední jazyk ve 26 zemích. Někde jako jediná, jinde se používá jako jeden z více úředních jazyků.


Dva časy, tři pády, tři čísla

Arabština má jen dva časy a tři pády. Pracuje ale se třemi čísly (singulár, duál a plurál).

Slova vznikají třemi způsoby

Při tvorbě slov využívá arabština tři způsoby – ohýbání předpon, ohýbání přípon a ohýbání uprostřed slova. Základem arabských slov je kořen slova, který tvoří tři souhlásky a je společný pro všechna významově podobná slova. Kolem tohoto kořene se hlásky různě přeskupují a tím se mění význam.

Příklad: kořen KTB - významový základ psaní a čtení a z něho odvozená slova: kitáb (kniha), uktub (napiš), kátib (spisovatel)


Vyjádřit lásku není jednoduché

Věděli jste, že existuje 14 způsobů, jak v arabštině vyjádřit lásku? Neuvěřitelných 14 různých jemných odlišností podle toho, v jaké fázi nebo v jakém postavení se lidé a vztah nachází.


A co teprve velbloudi…

Když vynecháme lásku, je docela zajímavé, že arabština má asi stovku výrazů pro velblouda. Jedním z nich je třeba i výraz pro vyděšeného velblouda.

I my používáme slova převzatá z arabštiny

Arabština s češtinou si rozhodně podobné nejsou, nicméně i do češtiny se zařadila slova, která mají svůj původ právě v arabštině. Třeba cukr, alkohol, limeta nebo algebra.

Ztraceno v překladu

Arabština je neuvěřitelně bohatý jazyk. Její součástí jsou dokonce nepřeložitelné výrazy, zkrátka pro ně nemáme vhodné ekvivalenty.


Hlásky, které se v jiných jazycích nepoužívají

V arabštině se užívá spousta hlásek, které se v češtině a dalších jazycích nevyskytují. Nejtěžší na výslovnost je „ajn“, hrdelní úžinová hláska, která se podle laického popisu podobá citoslovcích při zvracení.

Jazyk, který zapisuje i ráz

V arabštině se zapisuje i ráz (hamza). Je to znak, který se uvádí taky v hebrejštině nebo v některých polynéských jazycích. V češtině známe ráz taky, jen ho nezapisujeme.

396 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše