top of page

Zajímavá místa v Jordánsku: Velký průvodce země

Aktualizováno: 26. 9. 2022

Náš zájezd Velký okruh Jordánskem vás provede těmi nejzajímavějšími místy Jordánska. Kromě proslulého skalního města Petra a Mrtvého moře vás vezmeme i na méně známá místa mimo turistické trasy. Projděte si náš itinerář den po dni a seznamte se podrobně s krásami Jordánska.


Pokud vás zajímá, kde budeme na zájezdu ubytovaní, podívejte se na popis zde.

Seznam míst, která spolu na zájezdu navštívíme:


MADABA - mozaikové město

CK HAMIDI: Velký okruh Jordánskem - Madaba
Madaba - pohled ze zvonice kostela sv. Jana Křtitele

Madaba je město v guvernorátu Madaba, kde budeme ubytovaní 4 noci. Má přibližně 60 000 obyvatel a nachází se asi 40 km od Ammánu a blízko mezinárodního letiště.


Je známé pro své mozaiky z byzantské a umajjovské éry, a zvláště pak pro Madabskou mapu, což je mozaika zachycující Svatou zemi a Jeruzalém z 6. století, která se nachází na podlaze řeckého ortodoxního kostela sv. Jiří.

Dominantou města je kostel sv. Jana Křtitele

Město má významnou křesťanskou komunitu k níž se hlásí přibližně polovina zdejších obyvatel. Dominantou města je katolický kostel sv. Jana Křtitele, který se nachází v centru na vrcholu kopce. Rozhodně doporučuji vystoupat na zdejší zvonici a dopřát si krásný výhled na celé město. Ve sklepích kostela jsou pozůstatky původního chrámu, kam se také můžete podívat.


Centrum města s atmosférou starého Říma


V centru se nachází archeologické centrum s pozůstatky římského města, kde je dílna, ve které zhotovují mozaiky podle několika set let starých tradičních postupů a malé madabské muzeum se zajímavou expozicí o historii, kultuře a zvycích v Madabě a okolním regionu. Za návštěvu stojí také kostel Apoštolů. V centru města se nachází také řada dobrých restaurací i stánků s pouličním jídlem, směnárna, bankomaty, pošta a nemocnice.


MAPA MADABY


MUKAWIR - kde krásná Salomé tančila Herodovi

CK HAMIDI: Velký okruh Jordánskem - Mukawir
Pohled na Mukawir

Náš první výlet začneme zastávkou na Mukawiru. Jedná se o pozůstatky římského opevnění umístěné na kuželovém kopci s nádhernými výhledy do okolní krajiny včetně pohledu na Mrtvé moře, které se rozprostírá hluboko pod námi.


Vrchol kopce je 700 metrů nad mořem, zatímco Mrtvé moře je 400 metrů pod hladinou, výškový rozdíl je tedy veliký. Ze tří stran je obklopen hlubokými roklemi. Na kopec se vydáme od parkoviště, odkud je focena fotografie na této stránce.


Tvrdí se, že právě zde tancovala krásná Salome Herodovi, který jí daroval hlavu Jana Křtitele, aby splnil její přání. Jan Křtitel zde byl vězněn před svou popravou.BETÁNIE ZA JORDÁNEM - kde byl Ježíš Kristus pokřtěn

CK HAMIDI: Velký okruh Jordánskem - Betánie za Jordánem
Historici se shodují, že toto je místo pokřtění Ježíše

Po návštěvě Mukawiru sklesáme po panoramatické silnici až k Mrtvému moři a vydáme se k jeho severní části, kde ústí řeka Jordán.


Nachází se 9 km od Mrtvého moře


Podle většiny odborníků a historiků je toto místo, kde byl pokřtěn Ježíš Kristus Janem Křtitelem. Nachází se na východním břehu řeky Jordánu, devět kilometrů severně od Mrtvého moře, archeologické naleziště se skládá ze dvou odlišných oblastí: Tell Al-Kharrar, také známý jako Jabal Mar-Elias (Eliášova hora) a oblast kostelů svatého Jana Křtitele u řeky.


Co zajímavého vidět?


Oblast se nachází v nedotčeném přírodním prostředí. To zahrnuje římské a byzantské pozůstatky včetně kostelíků a kaplí, kláštera, jeskyní, které byly využívány poustevníky a bazénů, ve kterých se slavily křty. Místo je významným křesťanským poutním místem.HORA NEBO - odkud Mojžíš shlédl na Zemi zaslíbenou

CK HAMIDI: Velký okruh Jordánskem - Hora Nebo
Výhled na zemi zaslíbenou

Z údolí řeky Jordánu budeme stoupat opět vzhůru až k posvátné hoře Nebo (802 m n.m.), ležící severně od Madaby. Hora je významným křesťanským poutním místem.


Na horu Nebo totiž přivedl Mojžíš svůj lid při útěku z Egypta, aby mu odsud ukázal „Zaslíbenou zemi“. Je to zároveň místo, kde Mojžíš zemřel a byl dle tradice pohřben. Kromě rozsáhlého klášterního komplexu, který vznikl na místě původní kaple, na vrcholu najdeme i vztyčený železný kříž obtočený hadem.

Z vrcholu je úžasný výhled nejen na Mrtvé moře a údolí řeky Jordán, ale i na velkou část Jordánska, Izraele a Palestiny. Odtud se vrátíme zpět do Madaby.


JERASH - antický klenot Blízkého východu

CK HAMIDI: Velký okruh Jordánskem - Jerash
Jerash - unikátní sloupové náměstí a kolonádní ulice

Další den vyjedeme ráno z Madaby, abychom cca. po hodině půl přijeli do velkolepého římského města Jerash (Džeraš), který představuje nejrozsáhlejší pozůstatky římského města na světě (zabírá několikanásobně větší plochu než Pompeje).


Největší sláva města Džeraš


Samotné dějiny města započaly s výboji Alexandra Velikého (332 př.n.l.) a svého vrcholu dosáhly v době, kdy se tato oblast stala součástí římského impéria. Tehdy stanula Džeraš na počátku tři stovky let trvajícího zlatého období, stala se jedním z nejvýstavnějších sídel Blízkého východu a připojila se k obchodnímu svazku deseti měst zvanému Dekapolis.


Město, které se teprve "odkryje"

Přestože archeologické práce započaly již ve 20. letech 20. století, předpokládá se, že zatím bylo odkryto pouhých 10 % rozlohy původního města. Jedinečný prostor jižního divadla každý rok v červenci hostí festival kultury a umění, který přitahuje tisíce diváků. Náměstí lemováno sloupy do půlkruhu je opravdovým světovým unikátem stejně tak jako navazující ulice.


Na internetu jsme narazili na zajímavé 3D ztvárnění, jak mohl Džeraš za dob slávy římského impéria vypadat.


AJLOUN - perla muslimského stavitelství

CK HAMIDI: Velký okruh Jordánskem - Ajloun
Muslimský hrad Ajloun

Po prohlídce Džeraše se přesuneme asi 30 minut dále na sever až dorazíme do města Ajloun, kde si můžeme dát oběd před návštěvou hradu.


Historie hradu


Muslimský hrad Ajloun byl postaven ve 12. století v letech 1184 - 1188 jako obrana proti křižákům. Ze svého vyvýšeného místa na hoře Auf (1250 m) shlíží do třech údolí kolem řeky Jordán a tím je hlídal a ochraňoval. Hradní pevnost byla postavena velitelem a synovcem známého vojevůdce Saladina, který dokázal zlomit a vyhnat křižácké nájezdníky z Evropy. Inspirací pro stavbu hradu se staly právě křižácké hrady.


Několikrát byl přestavěn, podle toho kdo se ho zmocnil (Mongolové, Osmani). Při vykopávkách zde byly nalezeny pozůstatky původního křesťanského kláštera. Uvnitř hradu jsou krásně zachovalé komnaty s původními klenbami.


Co dalšího vidět?


Kromě samotného hradu je zde také přírodní rezervace, kde je možné si udělat dvou kilometrový pěší okruh s výhledy na relativně zalesněnou krajinu severního Jordánska. Jde se přes ovocné sady a jsou tu pozůstatky starých zemědělských nástrojů jako je lis na vinné hrozny.


Vstup do rezervace ale není součástí Jordan Passu a stojí 8 JOD na osobu. Půjdeme sem, pokud se na tom skupina shodne.


AL SALT - nejhezčí jordánské město

CK HAMIDI: Velký okruh Jordánskem - Al Salt
Noční Al-Salt

Po návštěvě hradu Ajloun budeme pokračovat směrem zpět a po hodině a čtvrt dorazíme do města Al Salt.


Historie Al Saltu


Toto starobylé město bylo kdysi nejdůležitějším osídlením v oblasti mezi údolím Jordánu a východní pouští. Díky své výhodné poloze na živé obchodní stezce a ve velmi úrodné oblasti vzkvétalo již od dob Římanů a Byzantinců.


Největšího rozkvětu ale dosáhlo na přelomu 19. A 20. století za osmanské nadvlády. V tu dobu zde kupci ze všech koutů světa stavěli domy, které lze obdivovat dodnes. Stavby ze žlutého pískovce jsou postaveny v různých stylech od místních až po ty, které nezapřou inspiraci v Evropě.

Centrum zemědělské produkce


Dnešní město Salt je především centrem zemědělské produkce nejúrodnější jordánské oblasti - údolí Jordánu - a najdete zde mnoho trhů. Kromě toho se také snaží prodat svůj turistický potenciál a nachází se na kandidátní listině seznamu UNESCO.


Po prohlídce a případné večeři se vrátíme do Madaby (hodina a čtvrt)POUŠTNÍ ZÁMEK KHARANÁ - luxus v poušti

CK HAMIDI: Velký okruh Jordánskem - Kharaná
Bohatí sultánoé si postavili letní sídla v poušti

Další den začneme náš výlet do východní jordánské pouště, kde objevíme několik nečekaných staveb a neobvyklé mokřady.


Palác nebo pevnost?

Po hodině jízdy dorazíme k první, kterou je zámek Kharaná. Dříve se předpokládalo, že palác sloužil jako pevnost, ale proti této domněnce stojí fakt, že nestojí na žádné důležité obchodní cestě. Navíc otvory ve zdivu, které vypadají na první pohled jako stř