Zajímavá místa v Jordánsku: Velký průvodce země

Aktualizováno: 26. 9.

Náš zájezd Velký okruh Jordánskem vás provede těmi nejzajímavějšími místy Jordánska. Kromě proslulého skalního města Petra a Mrtvého moře vás vezmeme i na méně známá místa mimo turistické trasy. Projděte si náš itinerář den po dni a seznamte se podrobně s krásami Jordánska.


Pokud vás zajímá, kde budeme na zájezdu ubytovaní, podívejte se na popis zde.

Seznam míst, která spolu na zájezdu navštívíme:


MADABA - mozaikové město

CK HAMIDI: Velký okruh Jordánskem - Madaba
Madaba - pohled ze zvonice kostela sv. Jana Křtitele

Madaba je město v guvernorátu Madaba, kde budeme ubytovaní 4 noci. Má přibližně 60 000 obyvatel a nachází se asi 40 km od Ammánu a blízko mezinárodního letiště.


Je známé pro své mozaiky z byzantské a umajjovské éry, a zvláště pak pro Madabskou mapu, což je mozaika zachycující Svatou zemi a Jeruzalém z 6. století, která se nachází na podlaze řeckého ortodoxního kostela sv. Jiří.

Dominantou města je kostel sv. Jana Křtitele

Město má významnou křesťanskou komunitu k níž se hlásí přibližně polovina zdejších obyvatel. Dominantou města je katolický kostel sv. Jana Křtitele, který se nachází v centru na vrcholu kopce. Rozhodně doporučuji vystoupat na zdejší zvonici a dopřát si krásný výhled na celé město. Ve sklepích kostela jsou pozůstatky původního chrámu, kam se také můžete podívat.


Centrum města s atmosférou starého Říma


V centru se nachází archeologické centrum s pozůstatky římského města, kde je dílna, ve které zhotovují mozaiky podle několika set let starých tradičních postupů a malé madabské muzeum se zajímavou expozicí o historii, kultuře a zvycích v Madabě a okolním regionu. Za návštěvu stojí také kostel Apoštolů. V centru města se nachází také řada dobrých restaurací i stánků s pouličním jídlem, směnárna, bankomaty, pošta a nemocnice.


MAPA MADABY


MUKAWIR - kde krásná Salomé tančila Herodovi

CK HAMIDI: Velký okruh Jordánskem - Mukawir
Pohled na Mukawir

Náš první výlet začneme zastávkou na Mukawiru. Jedná se o pozůstatky římského opevnění umístěné na kuželovém kopci s nádhernými výhledy do okolní krajiny včetně pohledu na Mrtvé moře, které se rozprostírá hluboko pod námi.


Vrchol kopce je 700 metrů nad mořem, zatímco Mrtvé moře je 400 metrů pod hladinou, výškový rozdíl je tedy veliký. Ze tří stran je obklopen hlubokými roklemi. Na kopec se vydáme od parkoviště, odkud je focena fotografie na této stránce.


Tvrdí se, že právě zde tancovala krásná Salome Herodovi, který jí daroval hlavu Jana Křtitele, aby splnil její přání. Jan Křtitel zde byl vězněn před svou popravou.BETÁNIE ZA JORDÁNEM - kde byl Ježíš Kristus pokřtěn

CK HAMIDI: Velký okruh Jordánskem - Betánie za Jordánem
Historici se shodují, že toto je místo pokřtění Ježíše

Po návštěvě Mukawiru sklesáme po panoramatické silnici až k Mrtvému moři a vydáme se k jeho severní části, kde ústí řeka Jordán.


Nachází se 9 km od Mrtvého moře


Podle většiny odborníků a historiků je toto místo, kde byl pokřtěn Ježíš Kristus Janem Křtitelem. Nachází se na východním břehu řeky Jordánu, devět kilometrů severně od Mrtvého moře, archeologické naleziště se skládá ze dvou odlišných oblastí: Tell Al-Kharrar, také známý jako Jabal Mar-Elias (Eliášova hora) a oblast kostelů svatého Jana Křtitele u řeky.


Co zajímavého vidět?


Oblast se nachází v nedotčeném přírodním prostředí. To zahrnuje římské a byzantské pozůstatky včetně kostelíků a kaplí, kláštera, jeskyní, které byly využívány poustevníky a bazénů, ve kterých se slavily křty. Místo je významným křesťanským poutním místem.HORA NEBO - odkud Mojžíš shlédl na Zemi zaslíbenou

CK HAMIDI: Velký okruh Jordánskem - Hora Nebo
Výhled na zemi zaslíbenou

Z údolí řeky Jordánu budeme stoupat opět vzhůru až k posvátné hoře Nebo (802 m n.m.), ležící severně od Madaby. Hora je významným křesťanským poutním místem.


Na horu Nebo totiž přivedl Mojžíš svůj lid při útěku z Egypta, aby mu odsud ukázal „Zaslíbenou zemi“. Je to zároveň místo, kde Mojžíš zemřel a byl dle tradice pohřben. Kromě rozsáhlého klášterního komplexu, který vznikl na místě původní kaple, na vrcholu najdeme i vztyčený železný kříž obtočený hadem.

Z vrcholu je úžasný výhled nejen na Mrtvé moře a údolí řeky Jordán, ale i na velkou část Jordánska, Izraele a Palestiny. Odtud se vrátíme zpět do Madaby.


JERASH - antický klenot Blízkého východu

CK HAMIDI: Velký okruh Jordánskem - Jerash
Jerash - unikátní sloupové náměstí a kolonádní ulice

Další den vyjedeme ráno z Madaby, abychom cca. po hodině půl přijeli do velkolepého římského města Jerash (Džeraš), který představuje nejrozsáhlejší pozůstatky římského města na světě (zabírá několikanásobně větší plochu než Pompeje).


Největší sláva města Džeraš


Samotné dějiny města započaly s výboji Alexandra Velikého (332 př.n.l.) a svého vrcholu dosáhly v době, kdy se tato oblast stala součástí římského impéria. Tehdy stanula Džeraš na počátku tři stovky let trvajícího zlatého období, stala se jedním z nejvýstavnějších sídel Blízkého východu a připojila se k obchodnímu svazku deseti měst zvanému Dekapolis.


Město, které se teprve "odkryje"

Přestože archeologické práce započaly již ve 20. letech 20. století, předpokládá se, že zatím bylo odkryto pouhých 10 % rozlohy původního města. Jedinečný prostor jižního divadla každý rok v červenci hostí festival kultury a umění, který přitahuje tisíce diváků. Náměstí lemováno sloupy do půlkruhu je opravdovým světovým unikátem stejně tak jako navazující ulice.


Na internetu jsme narazili na zajímavé 3D ztvárnění, jak mohl Džeraš za dob slávy římského impéria vypadat.


AJLOUN - perla muslimského stavitelství

CK HAMIDI: Velký okruh Jordánskem - Ajloun
Muslimský hrad Ajloun

Po prohlídce Džeraše se přesuneme asi 30 minut dále na sever až dorazíme do města Ajloun, kde si můžeme dát oběd před návštěvou hradu.


Historie hradu


Muslimský hrad Ajloun byl postaven ve 12. století v letech 1184 - 1188 jako obrana proti křižákům. Ze svého vyvýšeného místa na hoře Auf (1250 m) shlíží do třech údolí kolem řeky Jordán a tím je hlídal a ochraňoval. Hradní pevnost byla postavena velitelem a synovcem známého vojevůdce Saladina, který dokázal zlomit a vyhnat křižácké nájezdníky z Evropy. Inspirací pro stavbu hradu se staly právě křižácké hrady.


Několikrát byl přestavěn, podle toho kdo se ho zmocnil (Mongolové, Osmani). Při vykopávkách zde byly nalezeny pozůstatky původního křesťanského kláštera. Uvnitř hradu jsou krásně zachovalé komnaty s původními klenbami.


Co dalšího vidět?


Kromě samotného hradu je zde také přírodní rezervace, kde je možné si udělat dvou kilometrový pěší okruh s výhledy na relativně zalesněnou krajinu severního Jordánska. Jde se přes ovocné sady a jsou tu pozůstatky starých zemědělských nástrojů jako je lis na vinné hrozny.


Vstup do rezervace ale není součástí Jordan Passu a stojí 8 JOD na osobu. Půjdeme sem, pokud se na tom skupina shodne.


AL SALT - nejhezčí jordánské město

CK HAMIDI: Velký okruh Jordánskem - Al Salt
Noční Al-Salt

Po návštěvě hradu Ajloun budeme pokračovat směrem zpět a po hodině a čtvrt dorazíme do města Al Salt.


Historie Al Saltu


Toto starobylé město bylo kdysi nejdůležitějším osídlením v oblasti mezi údolím Jordánu a východní pouští. Díky své výhodné poloze na živé obchodní stezce a ve velmi úrodné oblasti vzkvétalo již od dob Římanů a Byzantinců.


Největšího rozkvětu ale dosáhlo na přelomu 19. A 20. století za osmanské nadvlády. V tu dobu zde kupci ze všech koutů světa stavěli domy, které lze obdivovat dodnes. Stavby ze žlutého pískovce jsou postaveny v různých stylech od místních až po ty, které nezapřou inspiraci v Evropě.

Centrum zemědělské produkce


Dnešní město Salt je především centrem zemědělské produkce nejúrodnější jordánské oblasti - údolí Jordánu - a najdete zde mnoho trhů. Kromě toho se také snaží prodat svůj turistický potenciál a nachází se na kandidátní listině seznamu UNESCO.


Po prohlídce a případné večeři se vrátíme do Madaby (hodina a čtvrt)POUŠTNÍ ZÁMEK KHARANÁ - luxus v poušti

CK HAMIDI: Velký okruh Jordánskem - Kharaná
Bohatí sultánoé si postavili letní sídla v poušti

Další den začneme náš výlet do východní jordánské pouště, kde objevíme několik nečekaných staveb a neobvyklé mokřady.


Palác nebo pevnost?

Po hodině jízdy dorazíme k první, kterou je zámek Kharaná. Dříve se předpokládalo, že palác sloužil jako pevnost, ale proti této domněnce stojí fakt, že nestojí na žádné důležité obchodní cestě. Navíc otvory ve zdivu, které vypadají na první pohled jako střílny, mají zvláštní tvar a rozšiřují se z venku směrem dovnitř. Pravděpodobně se tedy spíš jednalo o systém ventilace. Také věže jsou postaveny ne příliš bytelně a mají spíš dekorativní charakter.


Zřejmě soukromá rezidence


Pravděpodobnější je tedy hypotéza, že zámek byl postaven v roce 710 jako soukromá rezidence umajjovských chalífů nebo místo, které sloužilo k setkávání s beduínskými vůdci. Později sloužila Kharaná k ubytování poutníků. Z obdélníkové stavby vystupují polokruhovité a třičtvrtěkruhovité věže, vstupní portál je umístěn do tzv. „přerušené“ věže.


Okolo nádvoří je celkem 60 místností ve dvou patrech, uprostřed nádvoří je cisterna na vodu. Jednotlivá patra jsou spojena elegantními schodišti a pokoje jsou vyzdobeny štukovými medailony.POUŠTNÍ ZÁMEK AMRA - hanbaté fresky

CK HAMIDI: Velký okruh Jordánskem - Amra
Zámek objevil český badatel Alois Musil

Asi 10 minut jízdy od Kharány se nachází další unikátní stavba Amra. Tato památka na seznamu UNESCO byla postavena na příkaz chalífa Walida I. (705 – 715 n. l.) nebo jeho syna Jazida II.


Jedinečné fresky a co se dochovalo?


Palác byl původně rozlehlejší, než dnešní stavba. Sestával se z opevnění, vnitřního nádvoří a parků s fontánami, do nichž se voda čerpala pomocí speciálního vodního kola.


Dodnes se dochovala budova s audienční síní, která je sklenuta půlválcovou klenbou (tento typ klenby se nakonec stal typickým prvkem islámské architektury) a se třemi výklenky u zadní stěny. V prostředním výklenku stával trůn. Strop i stěny audienční síně zdobí unikátní fresky, které nemají v islámské architektuře obdoby.


Největší freska


Největší freska je známá jako „Freska šesti vládců“, která zobrazuje chalífu usazeného na trůně s podpěrami, u jehož nohou pluje po vodě člun a kolem hlavy mu létají ptáci. Vedle něho jsou vyobrazeni král Vizigótů Roderik, římský císař, čínský vládce, turkmenský vládce, perský krále Chusrau a něguš z Abbisianu (dnešní Etiopie), kteří mu vzdávají hold.


Témata dalších fresek


Ve stylu všech fresek se promítají starší byzantské a perské vlivy (lovecké scény, tanečníci, muzikanti, exotické rostliny a zvířata). Velice elegantní jsou pak fresky v sousední lázni (hammánu), které dokládají důležitou roli lázní v civilních i náboženských obřadech islámského světa.


Největší zájem odborné i laické veřejnosti pochopitelně vzbuzuje cyklus obnažených ženských postav, které na jedné straně představují alegorii poezie, filozofie a historie, na druhé straně jsou oslavou ženské krásy. Nejkrásnější freska zobrazuje koupající se dívku.


Amru, objevil Čech


Zajímavostí je, že Amru objevil na konci 19. století (před rokem 1898) český arabista a orientalista, Alois Musil, který ho důkladně popsal ve dvousvazkovém díle ještě před 1. světovou válkou.


HRAD AZRAQ - velitelství Lawrence z Arábie

CK HAMIDI: Velký okruh Jordánskem - Azraq
Tady Lawrance z Arábie vydával rozkazy

20 minut nás dělí od další zajímavé stavby východního regionu Jordánska. Je to jeden z nejzajímavějších pouštních hradů.


Historie a první zmínky o hradu

Jeho nejstarší historie není příliš známá, spojuje se především až s pobytem Lawrence z Arábie. Oázu al-Azraq poprvé zmiňují řečtí kronikáři kolem roku 300 př. n. l., ve zdivu dnešní stavby se dochovaly zbytky neznámé byzantské stavby, ale jisté je až to, že zde umajjovský chalíf Walid II. buduje vojenskou základnu a lovecký palác.


13. století až 20. století


V roce 1237 byl palác přestavěn na hrad (kusajr) damašskými Ajjúbovci (z dinastie Ajjúbovců byl i známý sultán Saladin). Později byl okupován Turky až do 16. století a poté opuštěn. V zimě 1917 – 18 zde sídlil Lawrence z Arábie, který do pokoje nad vstupní branou umístil velitelství své armády.


V roce 1927 hrad poničilo zemětřesení. Kusair al-Azraq je postaven z černého bazalitu (čediče) a hlavní palác byl původně třípatrový. Uprostřed nádvoří stojí malá mešita ze začátku 13. století, postavená na zbytcích byzantského kostela. Pozoruhodné jsou vrata v bráně z jednolitých kusů kamenných desek.PŘÍRODNÍ REZERVACE MOKŘADY AZRAQ

CK HAMIDI: Velký okruh Jordánskem - mokřady Azraq
Narazíte tady i na vodní buvoly

Po prohlídce hradu se přesuneme asi 10 minut do stejnojmenné vesnice. Kdo bude chtít, může si dát oběd v Azraq Lodge, kterou vede místní čečenská rodina a připravuje opravdu skvělé tradiční pokrmy čečenské kuchyně. Ostatní se můžou občerstvit v mnoha místních stáncích rychlého občerstvení. Po obědě si zajdeme na procházku po mokřadech.


Oáza pro stěhovavé ptáky a křižovatka cest


Oáza pro stěhovavé ptáky zde byla založena v roce 1978 a má rozlohu 12 čtverečních kilometrů. Přírodní prameny ale vyschly v roce 1992 a většina stěhovavých ptáků se následně odstěhovala. Dnes se zde mokřady udržují pomocí umělých zavlažovacích zařízení a oblast se stala zajímavou pro turisty.


Azraq byl od starověku křižovatkou obchodních cest lidí a migračních tras stěhovavých ptáků. Miliony kubických metrů sladké vody přitahovaly karavany velbloudů, nesoucí koření a bylinky cestující mezi Arábií, Mezopotámií a Sýrií.


V šedesátých letech se však voda začala čerpat, aby uspokojila rostoucí populaci Ammánu. V roce 1978 založila Královská společnost pro ochranu přírody Azraq jako rezervaci mokřadů.


QASR AL HALLABÁT - turisty zapomenutý zámek

Na tomhle zámku budeme nejspíš sami

Asi 40 minut z Azraqu je poslední pouštní stavba, kterou během tohoto výletu navštívíme.

V jednom z největších pouštních hradů, komplexu Al Hallabat, najdete mozaiky, vodovodní systém i malé lázně zdobené mramorem.


Dobře utajený pouštní hrad, který fungoval i jako římská pevnost


Za vlády ummajovské dynastie byl palác zrenovován a přeměněn na venkovské panství zdobené mozaikami a freskami. Qasr al Hallabat byla součástí římských pevností podél stezky spojující Damašek s Aqabou.


Proti obloze zde kontrastuje pískovec a černý bazalt zdobený mramorem, což dodává pevnosti zvláštní vzhled. Po prohlídce se přesuneme zpět do Madaby (hodina a čtvrt)


KRÁLOVSKÁ CESTA - i cesta je cíl

CK HAMIDI: Velký okruh Jordánskem - Kings Highway
Jedna z krásných vyhlídek

Po 4 nocích v Madabě nás čeká první přesun a to na jih Jordánska po proslulé královské cestě.


Tato silnice kopíruje dávnou obchodní stezku, která vedla z Alexandrie do Damašku a vede přes mnohé kaňony s nádhernými sceneriemi. Po cestě je spoustu odpočívadel, kde se můžeme zastavit, dopřát si šálek čaje nebo kávy a kochat se neskutečnými výhledy.KARAK - velkolepý křižácký hrad

CK HAMIDI: Velký okruh Jordánskem - hrad Karak
Hrad Karak dobyl Saladin

Jedná se o zříceniny jednoho z největších křižáckých hradů na Blízkém východě, který ve 12. století střežil svaté město Jeruzalém. Jedna z rozhodujících bitev, která znamenala vyklizení křižáckých pozic ve Svaté zemi a tím i konec křižáckých tažení, se odehrála právě zde. Sultán Salah ad-Din (známý u nás spíše jako Saladin) tady roku 1187 zvítězil a učinil hluboký průlom do křižáckého území.


Hrad se těšil významnému postavení, neboť byl postaven na významné obchodní a poutní cestě spojující Damašek s Mekkou, a zároveň byl blízko Jeruzaléma. Za vlády Křižáků byli zajatci shazováni dolů ze zdí pevnosti. Částečně opravený křižácký hrad ukrývá díla mamlúků a křižáků.


Co se z hradu dodnes dochovalo?


Severovýchodní obloukový vstup vede do kuchyní, které se mohou pochlubit velkou cihlovou pecí, krbem a lisem na olivy. Podél východní zdi a kolem trosek kostela dojdete k mamlúcké hradní věži. Tesané desky, klenuté místnosti a zdi, nádvoří a muzeum skla a nádobí jsou pouhým zlomkem toho, co hrad může nabídnout.


A město Kerak?


Větší část města Kerak se rozprostírá mezi starými zdmi křižáckého hradu. Město bývalo moabitskou tvrzí dávno před příchodem Křižáků. O Keraku je také zmínka v Bibli a je vyobrazen na madabské Mozaikové mapě. Můžeme si zde dát oběd v jedné z mnoha restaurací.HAMMAMÁT AFRA - přírodní termální lázně

Voda má kolem 50 stupňů

Po další hodině cesty dorazíme do kaňonu, který nabízí termální prameny a lázně, ve kterých se můžete vykoupat. Tyto prameny jsou prakticky úplně stranou zájmu turistů a jezdí sem především místní. Můžeme si zde užít jedinečný a autentický zážitek.


DANA - největší přírodní rezervace v Jordánsku

CK HAMIDI: Velký okruh Jordánskem - Dana
Západ slunce nad Danou

Po další hodině přijedeme do přírodní rezervace Dana. Zaparkujeme ve stejnojmenné historické vesnici postavené Osmany a podle času se půjdeme projít po jedné z okružních tras.


Rezervace byla založena v roce 1990 a žijí zde vzácné druhy ptáků, plazů, savců a rostlin. Rezervace je důležitá pro zachování zdejšího života, neboť některým druhům by jinak hrozilo vymření. Mezi nejvzácnější zástupce fauny patří kozorožci, horské gazely, jezevci, vlci a šakali.

Po prohlídce nás čeká hodinový přesun do Petry.


PETRA - skalní město na seznamu 7 divů světa

CK HAMIDI: Velký okruh Jordánskem - skalní město Petra
Pohled na Klášter v Petře

Pro zájemce o noční prohlídku Petry je sraz ve 20:00 na recepci hotelu po příjezdu z Dany. Prohlídka trvá 2 hodiny, zahrnuje procházku soutěskou zvanou Siq a končí před osvětlenou pokladnicí.


Druhý den ráno máte 2 možnosti.

  • Buď se na celodenní prohlídku vydáte hlavním vchodem a projdete si Petru podle vlastní nálady.

  • Nebo pojedete s průvodcem autem do Malé Petry (15 minut) a do Petry vstoupíte zezadu tak, že půjdete celou dobu proti hlavnímu proudu turistů a začnete návštěvu Petry u tzv. Kláštera, kde dopoledne ještě nebudou žádní turisté. Tato varianta obnáší cca. 16 km chůze pěšky.

v Jordánsku a možná na celém Blízkém východě nenajdete podobnou památku. Leží skrytá v drsné krajině a je přístupná pouze úzkou rozsedlinou mezi rozeklanými skalními útesy červené barvy nebo zmíněným zadním vchodem.


Historie Petry


V době železné ji obývali Edomité, ale největšího rozkvětu dosáhla Petra s příchodem Nabatejců. Jejich nové pojetí umění a architektury ovlivněné převládající helenistickou kulturou dalo vzniknout nádherným památkám vytesaným do červených skal. Ve městě najdete neporušené amfiteátry, domy, hroby, kláštery, chrámy, paláce a vítězné oblouky. Všechny tyto poklady jsou zdobené složitými sochami a poukazují na zručnost Nabatejců v oblasti sochařství, plastiky a fresek. Město dnes působí jako tichý odkaz starého světa.

Ve 3. století př.n. l. byla Petra slavným hlavním městem Nabatejského království. Nabatejci obchodováním postupně nabyli velkého bohatství a založili stabilní monarchii. Její metropolí se stalo skalní město Petra. Vzniklo v místě, kde se stýkala tři strmá údolí a rozevírala se v široké prostranství. Svůj statut hlavního města získalo díky výborným bezpečnostním podmínkám - skryté v horách, se snadno kontrolovatelnými přístupy bylo prakticky nedobytné.


Historie v našem letopočtu


Živé napojení na tehdejší hlavní obchodní cesty vedlo k nebývalému rozkvětu města zejména v 1.století po Kristu. Tehdy měla Petra kolem čtyřiceti tisíc obyvatel a právě tehdy vznikla většina památek, které nechali nabatejští panovníci vytesat do skal.


Následoval římský zábor, který rozvoj města zpomalil, ale i v této době vznikaly monumentální stavby. Ješitnost Římanům patrně nedovolila nezanechat v tomto jedinečném prostředí stopy po svém pobytu.


Důležitost Petry však stále klesala. Po dobytí Araby začala chátrat a ve 14. století zcela upadla v zapomnění a byla tajemstvím místních beduínů. Západními cestovateli byla znovuobjevena až roku 1812. Stala se populární díky filmu Indiana Jones a poslední křížová výprava.


Trasa Petrou - velký okruh


Trasa Petrou - malý okruh


Trasa zadním vchodem přes Malou Petru